!!jaskinie(6)

!inne kraje(54)

dolnośląskie (37)

kujawsko-pomorskie (0)

łódzkie (11)

lubelskie(4)

lubuskie(2)

małopolskie (11)

mazowieckie(1)

opolskie(10)

podkarpackie(61)

podlaskie(0)

pomorskie(0)

śląskie (26)

świętokrzyskie (12)

warminsko-mazurskie (0)

wielkopolskie(10)

zachodniopomorskie(0)